польско » немецкий

Переводы „ jest“ в словаре польско » немецкий (Перейти к немецко » польский)

jest [jest]

jest → być

Смотри также być

I . być <jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są; imp bądź; pret był; fut będę> [bɨtɕ] ГЛАГ нпрх

8. być (pochodzić):

10. być (przyjechać):

II . być <jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są; imp bądź; pret był; fut będę> [bɨtɕ] ГЛАГ aux

1. być (w czasach złożonych):

2. być (w stronie biernej):

3. być (w orzeczeniach złożonych):

Вы хотите перевести предложение? Воспользуйтесь нашим переводчиком текста.

Хотели бы вы добавить слова, фразы или переводы?

Пришлите нам новую статью.

Интерфейс Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文