польско » немецкий

z [zet], Z [ʒet] СУЩ nt ndm

z (litera):

z
z nt
z
Z nt

I . z [zet] ПРЕД +gen

2. z (na zewnątrz czegoś):

z
aus dat

3. z (lokalizacja):

z
von dat

4. z (źródło wiedzy):

z
aus dat

II . z [zet] ПРЕД +instr

1. z (towarzystwo):

z
mit dat

10. z (czynnik pociągający inne zmiany):

z
mit dat

12. z (kierunek):

z
mit dat

13. z (obiekt czynności lub procesu):

z
mit dat

III . z [zet] ЧАСТ (mniej więcej)

ź [ʑi], Ź [ʑi] СУЩ nt ndm (litera)

ż [ʒet], Ż [ʒet] СУЩ nt ndm (litera)

z-ca [zettsa]

z-ca skr od zastępca

stv.

Смотри также zastępca

z d. [zedde]

z d. skr od z domu

z d.
geb.

z o.o.

z o.o. skr od z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka z o.o.
GmbH ж

sp. z o.o.

sp. z o.o. skr od spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

sp. z o.o.
GmbH ж

Вы хотите перевести предложение? Воспользуйтесь нашим переводчиком текста.

Хотели бы вы добавить слова, фразы или переводы?

Пришлите нам новую статью.

Интерфейс Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文