Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

Präsens

ichdrängemichvor
dudrängstdichvor
er/sie/esdrängtsichvor
wirdrängenunsvor
ihrdrängteuchvor
siedrängensichvor

Präteritum

ichdrängtemichvor
dudrängtestdichvor
er/sie/esdrängtesichvor
wirdrängtenunsvor
ihrdrängteteuchvor
siedrängtensichvor

Perfekt

ichhabemichvorgedrängt
duhastdichvorgedrängt
er/sie/eshatsichvorgedrängt
wirhabenunsvorgedrängt
ihrhabteuchvorgedrängt
siehabensichvorgedrängt

Plusquamperfekt

ichhattemichvorgedrängt
duhattestdichvorgedrängt
er/sie/eshattesichvorgedrängt
wirhattenunsvorgedrängt
ihrhatteteuchvorgedrängt
siehattensichvorgedrängt

Futur I

ichwerdemichvordrängen
duwirstdichvordrängen
er/sie/eswirdsichvordrängen
wirwerdenunsvordrängen
ihrwerdeteuchvordrängen
siewerdensichvordrängen

Futur II

ichwerdemichvorgedrängthaben
duwirstdichvorgedrängthaben
er/sie/eswirdsichvorgedrängthaben
wirwerdenunsvorgedrängthaben
ihrwerdeteuchvorgedrängthaben
siewerdensichvorgedrängthaben
Нашли ошибку? Напишите нам отзыв. Нажмите здесь!

Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

Präsens

ichdrängemichvor
dudrängestdichvor
er/sie/esdrängesichvor
wirdrängenunsvor
ihrdrängeteuchvor
siedrängensichvor

Präteritum

ichdrängtemichvor
dudrängtestdichvor
er/sie/esdrängtesichvor
wirdrängtenunsvor
ihrdrängteteuchvor
siedrängtensichvor

Perfekt

ichhabemichvorgedrängt
duhabestdichvorgedrängt
er/sie/eshabesichvorgedrängt
wirhabenunsvorgedrängt
ihrhabeteuchvorgedrängt
siehabensichvorgedrängt

Plusquamperfekt

ichhättemichvorgedrängt
duhättestdichvorgedrängt
er/sie/eshättesichvorgedrängt
wirhättenunsvorgedrängt
ihrhätteteuchvorgedrängt
siehättensichvorgedrängt

Futur I

ichwerdemichvordrängen
duwerdestdichvordrängen
er/sie/eswerdesichvordrängen
wirwerdenunsvordrängen
ihrwerdeteuchvordrängen
siewerdensichvordrängen

Futur II

ichwerdemichvorgedrängthaben
duwerdestdichvorgedrängthaben
er/sie/eswerdesichvorgedrängthaben
wirwerdenunsvorgedrängthaben
ihrwerdeteuchvorgedrängthaben
siewerdensichvorgedrängthaben
Нашли ошибку? Напишите нам отзыв. Нажмите здесь!

Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

dräng | dränge(du)dichvor
drängt(ihr)euchvor
drängenwirunsvor
drängenSiesichvor
Нашли ошибку? Напишите нам отзыв. Нажмите здесь!

Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

Infinitiv Präsens

sichvordrängen

Infinitiv Perfekt

sichvorgedrängthaben

Partizip I

sichvordrängend

Partizip II

sichvorgedrängt
Нашли ошибку? Напишите нам отзыв. Нажмите здесь!

Интерфейс Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文