Вопросы, связанные с обычаями, учреждениями, образованием и т.д. в других странах. Поиск советов для путешествующих друзей для переписки и т.д. ...
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
 
27.02.2011 20:34:35

Fräulein

 
Ole
Czy słowo "Fräulein" jest nadal używane? W jakich kontekstach? Bo rozumiem, że takie określenie kelnerki jest mocno przestarzałe...?
 
27.02.2011 20:48:51

Re: Fräulein

 
Kret
Absolutnie nie nazwałbym tak kelnerki... Wydaje mi się, że to słowo jest obecnie rzadko w użyciu, występuje teraz głównie w mowie potocznej. Może oznaczać małą dziewczynkę, kiedy się do niej zwracamy żartobliwie, np. "Hallo, Fräulein, was hast du heute so gemacht?"
 
 

Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
 

Интерфейс Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文