Какой будет перевод на немецкий язык?
1 сообщение • Страница 1 из 1
 
28.09.2012 23:48:31

prośba o przetłumaczenie

 
Matylda
Bardzo proszę o pomoc czy dobrze przetłumaczyłam nazwy urzędów:
Małopolski Urząd Wojewódzki- Das Kleinpolnische Woiwodschaftsamt
Zarząd Budynków Komunalnych - Die Verwaltung der Gemeindegebäude

Pozdrawiam:)
 
 
1 сообщение • Страница 1 из 1
 

Интерфейс Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文