Список форумов немецкий - польский Поиск перевода на немецкий язык Szanowni i drodzy państwo Jesteśmy pozbawieni słuchu. Lecz n
Какой будет перевод на немецкий язык?
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
 
21.03.2012 22:53:58

Szanowni i drodzy państwo Jesteśmy pozbawieni słuchu. Lecz n

 
Гость
Szanowni i drodzy państwo
Jesteśmy pozbawieni słuchu. Lecz nie jesteśmy
Żebrakam – prosimy tylko o niewielką pomoc
Dlatego, żebyśmy mogli żyć w tym społeczeństwie.
Dajemy Wam „Pamiątki” za 5 złotych.
Jeśli dajecie więcej, to znaczy że macie dobre serce.
Bardzo Wam dziękujemy.
 
22.03.2012 15:43:44

Re: Szanowni i drodzy państwo Jesteśmy pozbawieni słuchu. Lecz n

 
Гость
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir sind des Gehörs beraubt. Aber wir sind nicht Bettler-wir Bitten nur mit ein wenig Hilfe
Weil wir möchten , in dieser Gesellschaft leben
Wir geben Ihnen die "Souvenirs" für 5 zloty.
Wenn Sie mehrgeben, dass bedeutet Sie ein gutes Herz haben.
Ihnen herzlichen Dank
 
 

Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
 

Интерфейс Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文