Какой будет перевод на немецкий язык?
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
 
27.02.2011 20:53:51

ulica

 
Jaga
Czy zdarza Wam się tłumaczyć słowo "ulica" na niemiecki w przypadku adresów? Np. "ul. Grunwaldzka" - zostawić, jak jest ze skrótem "ul.", czy przetłumaczyć: Grundwaldzka-Straße lub Grundwaldzka-Str.? Wielokrotnie się nad tym zastanawiam...
 
01.03.2011 18:55:16

Re: ulica

 
Dinozaur
Hmm, to chyba trochę zależy, co tłumaczysz, a także czy jest to tłumaczenie ustne czy pisemne... Jeśli podajesz gdzieś oficjalnie polski adres, to zdecydowanie zostawiłbym "ulica" lub na piśmie nawet skrót "ul". W ten sposób w razie czego dojdzie poczta lub ktoś znajdzie dany adres na polskiej mapie itp. Jeśli jednak opowiadasz np. niemieckiej znajomej o sobie i - załóżmy - ma ona pojęcie o twoim mieście, możesz chyba bez problemu powiedzieć "Ich wohne in der Grundwaldzka-Straße".
 
 

Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
 

Интерфейс Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文