Какой будет перевод на немецкий язык?
1 сообщение • Страница 1 из 1
 
27.11.2012 12:12:49

uprzedmiotowienie

 
Toniba
Cześć tam.

ich suche die genaue Übersetzung für "scena bycia" im philsophischen Gebrauch des Wortes.

podmiotowość musi wpierw wziąć bycie w posiadanie, by później, za sprawą Innego, stopniowo wykraczać poza scenę bycia w stronę tego, co „poza byciem”, czyli „inaczej niż być”.

aber eigentlich nehm ich auch gern Vorschläege für den ganzen Satz entgegen. =)

Dzięki stokrótnie!
 
 
1 сообщение • Страница 1 из 1
 

Интерфейс Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文