Какой будет перевод на немецкий язык?
1 сообщение • Страница 1 из 1
 
03.04.2012 10:25:16

wyrażenie zbierać haki na kogoś

 
Jarek1234
Cześć, jak można przetłumaczyć na niemiecki zwrot ziberać/mieć na kogoś haki.
 
 
1 сообщение • Страница 1 из 1
 

Интерфейс Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文