Какой будет перевод на немецкий язык?
1 сообщение • Страница 1 из 1
 
26.06.2013 17:56:48

Wysoczyzna Ciechanowska

 
paolo99
 
 
 
 
 
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29.05.2013 01:19:05
Z poniższego zdania, również prosiłbym o przetłumaczenie:

Okalają go, od zachodu: Wysoczyzna Ciechanowska, od wschodu: Wysoczyzna Kolneńska, a od północy moreny czołowe Pojezierza Mazurskiego
 
 
1 сообщение • Страница 1 из 1
 

Интерфейс Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文