Какой будет перевод на польский язык?
1 сообщение • Страница 1 из 1
 
29.12.2014 11:50:12

Opracowany

 
sutatus
 
 
 
 
 
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29.12.2014 11:49:11
Opracowany przez inżynierów XYZ system zasilania, pozwala na 9 godzin pracy z prędkością 10.000 obr/min bez konieczności ładowania baterii, której naładowanie zajmuje zaledwie 2,5 godziny. 
 
 
1 сообщение • Страница 1 из 1
 

Интерфейс Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文