Какой будет перевод на польский язык?
1 сообщение • Страница 1 из 1
 
13.11.2011 12:57:05

zaopiniowac

 
bosiu
was heißt das:

Zarząd PGE w dniu 8 listopada pozytywnie zaopiniował celowość budowy dwóch bloków węglowych 900 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Opole po koszcie wynikającym z cen przedstawionych w ofertach złożonych w prowadzonym postępowaniu przetargowym.
 
 
1 сообщение • Страница 1 из 1
 

Интерфейс Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文