польско » немецкий

Переводы „sięgnąć“ в словаре польско » немецкий (Перейти к немецко » польский)

sięgać <‑ga; imp ‑aj> [ɕeŋgatɕ], sięgnąć [ɕeŋgnoɲtɕ] perf ГЛАГ нпрх, прх

2. sięgać (zaczynać czytać):

zur Zeitung greifen książk

7. sięgać książk (starać się zdobyć):

Вы хотите перевести предложение? Воспользуйтесь нашим переводчиком текста.

Хотели бы вы добавить слова, фразы или переводы?

Пришлите нам новую статью.

Интерфейс Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文