польско » немецкий

Переводы „pójść“ в словаре польско » немецкий (Перейти к немецко » польский)

I . pójść <pójdzie> [pujɕtɕ]

pójść perf od iść

II . pójść <pójdzie> [pujɕtɕ] ГЛАГ нпрх perf pot (zepsuć się)

Смотри также iść

iść <idzie; imp idź> [iɕtɕ] ГЛАГ нпрх

4. iść (zagłębiać się):

9. iść (powodzić się):

jak ci idzie? pot

12. iść (występować w określonej kolejności):

co za tym idzie... przen

Вы хотите перевести предложение? Воспользуйтесь нашим переводчиком текста.

Хотели бы вы добавить слова, фразы или переводы?

Пришлите нам новую статью.

Интерфейс Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文